ส่งมอบเตาเศรษฐกิจ

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยาร่วมกับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมอบเตาเศรษฐกิจให้กับผู้เข้าอบรมโครงการทำเตาเศรษฐกิจบ้านสันป่าบง ณ. ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 23  สิงหาคม 2564 เวลา  11.30.น ว่าที่ร้อยตรี กรกฏ ประเสริฐวงค์  นายอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วย นางจารุณี  แก้วประภา   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพะเยา ได้ส่งมอบเตาเศรษฐกิจให้กับผู้เข้าอบรมโครงการทำเตาเศรษฐกิจบ้านสันป่าบง  ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและต่อยอดให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมในการผลิตเตาเศรษฐกิจเพื่อจำหน่ายต่อไป โดยมีผู้ประสานงานดำเนินโครงการนายญาณพัฒน์ ขัติยศ  อาจารย์ประจำ กศน ตำบลสันป่าม่วง  ซึ่งได้รับงบประมาณจาก กศน. อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา