รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

ราคาจำหน่ายเข็มละ 1,500 บาท (รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว)

เริ่มลงทะเบียน สำรวจความต้องการรับวัคซีนทางเลือก

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

ลงทะเบียน https://forms.gle/J7Dop6nvEuKgvNZH6


แชร์ข่าวพะเยา