PEA พะเยา ก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระยะที่ 2

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระยะที่ 2 ณ. บ้านแม่สุกเหนือ ม.1 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จักการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายประยูร วิรัตน์เกษม รจก.(ท) นายนิมิตร ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านแม่สุกเหนือ ม.1 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยาในการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระยะที่ 2 บ้านแม่สุกเหนือ  ระยะทางแรงสูง 4.4 วงจร-กม. ระยะทางแรงต่ำ 5.2 วงจร-กม. ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 kVA จำนวน 4 เครื่อง มีจำนวนเกษตรกร ได้รับประโยชน์เบื้องต้น120 ราย พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ กฟภ.ลงทุนงบประมาณ จำนวนเงิน 5,645,890 บาท


แชร์ข่าวพะเยา