กศน. พะยาจัดโครงการ โคกหนอกนาแห่งน้ำใจ

แชร์ข่าวพะเยา

กศน.พะยา จัดอบรมโครงการ โคก หนอกนา แห่งน้ำใจและความหวัง ให้แก่ชาวบ้าน 5 ตำบล ที่ศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ทาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา นำโดย นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และคณะครู กศน.พะเยา ได้จัดโครงการ โคก หนอกนา แห่งน้ำใจและความหวัง ให้แก่ชาวบ้าน 5 ตำบล ที่ศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านต๊ำ โดยผู้เข้ารวมอมรม 45 คน อบรมเรื่องแนวทางการนำ เศรษฐกิจพอเพียงและการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในช่วงโรค โควิด-19 แพร่ระบาดโดยมีวิทยากรจากทางศูนย์เรียนรู้บ้านต๊ำ ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา