สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 รอบที่ 2/2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 รอบที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference Zoom meeting ในการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 รอบที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา