สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่  26 สิงหาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา