รพ.พะเยา แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศจาก โรงพยาบาลพะเยา กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัมและผู้ที่ไม่มาตามนัดเดิมที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19สามารถ WALK IN เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ในวันเสาร์ที่ 28 ส.ค. 2564และวันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 2564เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา