เทศบาลบ้านต๋อม ติดตามคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนแอสต์ฟัลติก

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนแอสต์ฟัลติก สายเข้าอ่างห้วยลึก หมู่8ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ออกตรวจติดตามดูเเลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนแอสต์ฟัลติกสายเข้าอ่างห้วยลึก หมู่8ตำบลบ้านต๋อมทั้งนี้เพื่อเตรียมปรับปรุงพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา