เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาว่างทำสวนเกษตรผสมผสานสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      เจ้าหน้าที่ตำรวจ วัย 55 ปี พนักงานสอบสวน สังกัดสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา  ใช้เวลาว่างจากงานประจำ ปรับพื้นที่ดินจำนวน 8 ไร่ ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ  ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้  โดยใช้เวลาในการทำมาเพียง 2 ปี สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะดอกดาวเรือง ที่ตอนนี้ให้ผลผลิต สามารถเก็บขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 1.000 บาท และยังมีพืชผักสวนครัวอื่นๆที่สามารถให้ผลผลผลิตและนำออกจำหน่ายได้ทุกวัน

    ร.ต.อ.พีระเชษฐ์ สว่างอารมณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มวัย 55 ปี พนักงานสอบสวน  สังกัดสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  นำผู้สื่อข่าวเข้าดูกิจกรรมทางการเกษตรทั้งการปลูกไม้ผล พืชผัก ที่มีทั้งกล้วย มะละกอ ไผ่หวาน   และพืชผักสวนครัว ทั้งพริก มะเขือ บวบ  และพืชผักอีกหลายอย่าง ตลอดจนการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา หลังจากที่ตนเองได้ใช้เวลาว่างจากงานประจำ ได้ปรับพื้นที่ จำนวน 8 ไร่ ที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาตลอด มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกพืชผักสวนครัว แทบทุกชนิด ไม้ผล เช่นมะละกอ กล้วยหลากหลายสายพันธ์ ไผ่ รวมทั้ง เลี้ยงปลา ไก่ และดอกดาวเรือง ที่ขณะนี้ถือว่าเป็นพืชที่ให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมต่างๆจะเน้นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด

     โดย ร.ต.อ. พีระเชษฐ์ สว่างอารมณ์ บอกว่า ตนเองได้ทำการประกอบอาชีพรับราชการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาตนเองใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำที่ทำอยู่ ใช้ที่ดินของครอบครัวภรรยา ที่มีอยู่จำนวน 8 ไร่ และมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาโดยตลอด มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ ซึ่งจะมีการแบ่งแยกพื้นที่ ทั้งการปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัวแทบทุกชนิด ดอกดาวเรือง เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โดยขณะนี้ดอกดาวเรืองก็ให้ผลผลิตแล้ว ซึ่งในแต่ละวันก็สามารถเก็บดอกขาย ได้วันละ   เฉลี่ยกว่า 2,000 ดอก ซึ่งจะส่งขายให้กับแม่ค้าในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ และอำเภอภูกามยาว ในราคาดอกละ 40-80 สตางค์ นอกจากนั้นพืชผักสวนครัวอื่นๆก็สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ทุกวัน ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว มากกว่า 1,000 บาทต่อวัน 

ร.ต.อ.พีระเชษฐ์ สว่างอารมณ์ อายุ 55 ปี พนักงานสอบสวน  สังกัดสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้  ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 098-2891485


แชร์ข่าวพะเยา