จ.พะเยา พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย โรงเรียน 1 แห่งปิดการเรียนการสอน

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ในพื้นที่  จำนวน 2 ราย เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อยู่ในพื้นที่ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขณะที่โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ต้องสั่งปิดการเรียนการสอน อย่างเร่งด่วน หลังเปิดได้เพียง 2 วัน เนื่องจากครอบครัวเด็กนักเรียนสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยืนยันวานที่ผ่านมา ด้านโรงพยาบาลในพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนรวมแล้ว 1โด๊ส 9,8165 ราย คิดเป็น 21 เปอร์เซนต์ 2 โด๊ด จำนวน 27,364 ราย คิดเป็น 5.8 เปอร์เซนต์

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ในพื้นที่  จำนวน 2 ราย เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อยู่ในพื้นที่ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยรายแรก เป็นเพศชาย อายุ 43 ปี อาชีพ ช่างไฟ ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ในระหว่างการสอบสวนแหล่งโรค รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 43 ปี อาชีพ แม่บ้าน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว  ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงคำ ขณะที่โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ต้องสั่งปิดการเรียนการสอน อย่างเร่งด่วน หลังเปิดได้เพียง 2 วัน เนื่องจากครอบครัวเด็กนักเรียนสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยืนยันวานที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน เนื่องจากเด็กนักเรียนดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ด้านโรงพยาบาลในพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนรวมแล้ว 1โด๊ส 9,8165 ราย คิดเป็น 21 เปอร์เซนต์ 2 โด๊ด จำนวน 27,364 ราย คิดเป็น 5.8 เปอร์เซนต์

    สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,573 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 16 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 1,434 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 132 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา มี 2 แห่งที่อำเภอเมืองพะเยาและเชียงคำ รวมทั้งสิ้น 178 เตียง  มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 2 แห่งที่อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอเชียงคำ จำนวน 18 ราย ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อรักษาและส่งต่อระดับอำเภอCI ที่เปิดรับผู้ป่วยโควิด19แล้ว จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจุน เชียงม่วน ปง แม่ใจ ภูซาง ดอกคำใต้และภูกามยาว รวมทั้งสิ้น 720 เตียง ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในศูนย์ฯ จำนวน 15 ราย


แชร์ข่าวพะเยา