เทศบาล ต.แม่กา เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลแม่กา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี2564 ณ.พื้นที่ เขต 2(โซนใต้) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

นายสะอาด ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ เขต 2(โซนใต้) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา