จักสานบ้านบัวปรับเปลี่ยนงานจักสานเป็นงานของฝากสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

     กลุ่มจักสานบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลุ่มจักสานที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยนงานจากงานจักสานของใช้เช่น สุ่มไก่ เข่ง ตะกร้า ที่ใช้งานได้จริง นำมาย่อขนาดจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึก จำหน่ายสร้างรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีผู้สั่งจองอย่างต่อเนื่อง

    ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพจักสานที่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ทั้งการจักสานเข่ง สุ่มไก่ ตะกร้า ของใช้ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้ของใช้บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้เช่นสุ่มไก่ ที่ใช้ได้จริง จึงได้ปรับเปลี่ยนหันมาผลิตเครื่องจักสานที่มีการย่อส่วนลง เพื่อใช้เป็นของประดับ ทั้งสุ่มไก่ขนาดเล็ก กระจาด ตะกร้า และเข่ง ออกจำหน่ายซึ่งมียอดสั่งจองอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

    โดยนางสมรส ชำนาญกลิ้ง อายุ 52 ปี ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีการจักสานไม้ไผ่ทั้งเข่งตะกร้าและสุ่มไก่ ซึ่งหลังจากที่ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องจักสานบางอย่าง ไม่ค่อยมีคนที่จะเดินทางมาซื้อ ดังนั้นทางกลุ่มจักสานในพื้นที่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานจักสานจากการที่เป็นของใช้ หันมาย่อส่วนงานจักสานให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เป็นของประดับและของที่ระลึก หรือของฝาก พบว่ามียอดสั่งจองอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่สั่งซื้อ จะซื้อไปประดับทั้งเป็นโคมไฟต่างๆซึ่งในปัจจุบันก็จะผลิตเครื่องจักสานดังกล่าวส่งขาย อย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละวันสามารถที่จะจักสานได้วันละ 5-6 ชิ้น โดยจะจำหน่ายในราคาชิ้นละ 30-50 บาท และสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

นางสมรส ชำนาญกลิ้ง อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ 4 บ้านบัวตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 085-4944808


แชร์ข่าวพะเยา