โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเตียงสนามแอร์โรคลาส พร้อมเครื่องนอน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเตียงสนามแอร์โรคลาส พร้อมเครื่องนอนครบชุด จำนวน 20 ชุด จาก บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19


แชร์ข่าวพะเยา