ตำบลบ้านต้ำ ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564

แชร์ข่าวพะเยา

กำนันตำบลบ้านต๊ำร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตำบลบ้านต๊ำและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลบ้านต๊ำ  ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13:00 น. นาย อดุลย์ อ้อยหวาน กำนันตำบลบ้านต๊ำ พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตำบลบ้านต๊ำและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลบ้านต๊ำ ได้ ประชุมประจำเดือนที่ได้รับ เรื่อง หัวข้อราชการจากการประชุมที่ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้สั่งการประจำเดือนมา และ นักพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงการเก็บข้อมูล จปฐ ให้ผู้เข้ารวมประชุมทราบและให้ ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเอง


แชร์ข่าวพะเยา