พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่เพิ่ม 12 ราย คัตเต้อร์สถานศึกษาอำเภอปง

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ในพื้นที่เพิ่ม จำนวน 12 ราย จากคลัสเตอร์เดิมในโรงเรียนบ้านปังค่าใหม่ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา หลังจากการตรวจค้นหาเชิงรุก จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย  ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปง ขณะที่จำนวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 1,629 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 19 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 1,475 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 147 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย

     สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ในพื้นที่เพิ่ม จำนวน 12 ราย จากคลัสเตอร์เดิมในโรงเรียนบ้านปังค่าใหม่ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา หลังจากการตรวจค้นหาเชิงรุก จำนวนทั้งสิ้น 220 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ในวันนี้มีจำนวน 6 ราย ( อยุธยา 2 ราย  กรุงเทพมหานคร 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย  ชลบุรี 1 รายและเชียงราย  1 ราย ) รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,629 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 19 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 1,475 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 147 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา มี 2 แห่งที่อำเภอเมืองพะเยาและเชียงคำ รวมทั้งสิ้น 178 เตียง  มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 14 ราย ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อรักษาและส่งต่อระดับอำเภอCI ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในศูนย์ฯ ของอำเภอภูกามยาว อำเภอปงและอำเภอภูซางจำนวน 30 ราย


แชร์ข่าวพะเยา