เตรียมสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระเจ้าทองทิพย์ใหญ่ที่สุด

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการก่อสร้างพุทธมณฑลของจังหวัดพะเยา โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นพุทธสถานและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวด้านพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัด โดยจะมีการจัดสร้างองค์พระเจ้าทองทิพย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณกลางเกาะหนองเล็งทราย ซึ่งคาดว่าจะเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

     พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพร้อม ด้วยนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ และคณะสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมหารือกัน ที่บริเวณลานพื้นที่ของน้องเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่จะเป็นสถานที่จัดสร้างพุทธมณฑลของจังหวัดพะเยา เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและเตรียมเริ่มก่อสร้างพุทธมณฑลของจังหวัดพะเยาซึ่งจะเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัด

     โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า สถานที่แห่งนี้ทางจังหวัดร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะสงฆ์ ได้หารือกันในการที่จะดำเนินการจัดสร้างเป็นพุทธมณฑลของจังหวัดพะเยา เพื่อที่จะเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัด โดยจะมีการดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของ แต่ละหน่วยงานร่วมบูรณาการกันในการก่อสร้าง นอกจากนั้นตรงนี้จะเป็นสถานที่ก่อสร้างองค์พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งได้มีการกำหนดรูปแบบที่จะทำให้มีความยิ่งใหญ่กว่าพุทธมณฑลอื่นๆในประเทศไทย โดยจะใช้งบประมาณในการร่วมใจกันของพี่น้องชาวพะเยาในการก่อสร้างพระพุทธรูป ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการที่จะเข้าทำการก่อสร้างแล้ว โดยได้เตรียมสถานที่บริเวณหนองเล็งทราย ซึ่งถือเป็นสถานที่ ที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้สร้างเป็นเกาะเตรียมการที่จะดำเนินการใช้พื้นที่กว่า 90 ไร่ ในการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จโดยใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 5 ปี ก็จะแล้วเสร็จ


แชร์ข่าวพะเยา