สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

วันที่4กันยายน 2564 นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 หมู่3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกสภาเทศบาล พื้นที่เขต1 ลงพื้นที่ดู สถานที่ก่อสร้างบ้านให้กับ นางหลัน วงค์ไชยา ผู้ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย โดยจะเริ่มนำเอาวัสดุก่อสร้างบ้าน ในวันที่5 กันยายนนี้ ซึ่งมีพ่อหลวงณรงศักดิ์ อ้อยกาม เป็นผู้ออกแบบแปลนบ้าน และนายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาจังหวัดพะเยา  เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยขอความร่วมมือแรงงานชาวบ้านในชุมชนและเจ้าหน้าที่ ช่วยกันก่อสร้างปลูกบ้านในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา