โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

แชร์ข่าวพะเยา


นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบบริจาคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 ชุด มูลค่า 26,130 บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยในความเมตตาในพระเดช พระคุณ พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา มอบให้กับหน่วยงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา