รพ.ปงตรวจโควิด หลังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่องล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา และตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวม 9 รายขณะที่โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เร่งตรวจหาเชื้อกับชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อยอย่างต่อเนื่อง

     สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ในพื้นที่เพิ่ม จำนวน 9 ราย รายที่ 1 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 67 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาชีพ ค้าขายอยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ขณะที่อีก 8 ราย เป็นกลุ่มผู้ป่วยจากคลัสเตอร์เดิมในโรงเรียนบ้านปังค่าใหม่ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำแนกเป็น นักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้  2 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวของผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้ จำนวน 6 ราย จากการตรวจค้นหาเชิงรุก จำนวนทั้งสิ้น 283 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ยังคงเร่งตรวจหาเชื้อกับชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อยอย่างต่อเนื่อง

    สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ในวันนี้มีจำนวน 3 ราย ( กรุงเทพมหานคร 2 รายและนนทบุรี  1 ราย ) รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,641 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 18 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 1,493ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 141 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา มี 2 แห่งที่อำเภอเมืองพะเยาและเชียงคำ รวมทั้งสิ้น 178 เตียง  มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 14 ราย ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อรักษาและส่งต่อระดับอำเภอCI ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในศูนย์ฯของอำเภอภูกามยาวและอำเภอปง จำนวน 36 ราย


แชร์ข่าวพะเยา