เทศบาล ต.บ้านต๋อม จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  ณ. อาคารอเนกประสงค์บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน  2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร  นายทองพูล  ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายโกสินทร์  ศรีบรรเทา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม ได้น้อมนำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 (บ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนปลอดโควิด) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา