ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบเครื่องฟอกอากาศ จากบริษัท เศรษฐีวรรณ์ แมททีเรียล จำกัด, บริษัท ลา ฟอร์เรสต้า จำกัดและ สโมสรโรตารี ก่อตั้งนกยูงพะเยา ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อม นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหารสังกัดสาธารณสุขพะเยา ร่วมรับมอบ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 16 เครื่อง โดยหลักการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ hepa filter และแสง UVC ใช้วิธีดูดอากาศด้วยพัดลมดูอากาศผ่านกรอง hepa filter ขนาดความละเอียด 0.3 ไมครอน ซึ่งเล็กมาก สามารถกรองไวรัสและแบคทีเรียไว้และปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออก (เหมาะสำหรับห้องที่อากาศปิดเท่านั้น) และใช้ลำแสง UVC จากหลอดไฟ UVC เพื่อฆ่าเชื้อที่กักเก็บอบู่ภายในทำให้อากาศในห้องสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นละออง ขนาดของตัวเครื่อง กว้าง 60 ลึก 35สูง 128 เซนติเมตร มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มูลค่า 784.000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  จาก บริษัทเศรษฐีวรรณ์ แมททีเรียล จำกัด  บริษัทลา ฟอร์เรสต้า จำกัด คุณพร-ชนัตถ์ วิรุณหผล คุณนิดารัตน์ ลาภมีประเสริฐ คุณอุดมศักดิ์ พูนประเสริฐ คุณยุพิน (FB:pimpin) ร่วมกับ สโมสรโรตารีก่อตั้งนกยูงพะเยา  มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาล  โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา