ขอเชิญร่วม สั่งจองเหรียญที่ระลึกในพิธีบวงสรวง สะดือเมืองภูกามยาว

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญร่วม สั่งจองเหรียญที่ระลึกในพิธีบวงสรวง สะดือเมืองภูกามยาว ในวันที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 09.01 น. จำนวน 3,333 เหรียญ เหรียญละ 399 บาท ด้วยจังหวัดพะเยาโดยนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ สภาประชาชนเอกชน พ่อค้า ประชาชนได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่ที่ตั้งของสะดือเมือง (ลำใจเวียง) ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมจึงได้มีดำริร่วมกันปรับปรงสถานที่ตั้งเพื่อให้เกิดความส้วยงามสง่าเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตั้งสะดือเมือง จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ลานพิธีสะดือเมืองภูกามยาว สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพะเยาเวลา 06.30  น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/จุดเครื่องทองน้อย/ถวายจตุปัจจัย เวลา 09.00 น. บวงสรวงเทพดา อารักษ์และเจ้าผู้ครองเมืองพยาว เวลา 19.39 น. ประกอบพิธีตั้งสะดือเมืองภูกามยาว  สามารถสั่งจองเหรียญได้ที่  สถานที่จอง ห้องเสมียนตราจังหวัดพะเมา ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดพะเยาหลังใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 054-449595 หรือโอนเข้าบัญชี ก่อสร้างสะดือเมืองและพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เลขที่บัญชี 660-8-67540-2


แชร์ข่าวพะเยา