รับ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับภาคเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคลได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับชาติ


แชร์ข่าวพะเยา