จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 8501-9500 เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564และประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 ที่มีคิวในพะเยาชนะคิวที่ 17501-18000 ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลพะเยา ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดพะเยา และคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 2 จำนวน 682 ราย เพื่อฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 8501-9500 ที่ประสงค์รับวัคซีน เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 จำนวน 539 ราย  ที่มีคิวในพะเยาชนะคิวที่ 17501-18000  ที่ประสงค์รับวัคซีน ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอายุไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100% “ รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา