มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 8 กันยายน 2564   นายโชคดี  อมรวัฒน์     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดพะเยา ปี 2564 จำนวน 101 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท โดยเด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่ ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  โดยมีนางประภากร  อมรวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

       สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธิดำเนินการ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการทั่วประเทศ โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดนั้น โดยได้มีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ในจังหวัดเป็นประจำทุกปี เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา