มหกรรมเครื่องดื่มผลผลิตในพื้นที่พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     เครือข่ายโอท๊อปจังหวัดพะเยา จัดมหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งมีทั้งชา กาแฟ โกโก้ ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ มาจำหน่ายในลักษณะการเปิดตลาด หลังผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มทั้งชา กาแฟ โกโก้ ที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่มีคุณภาพส่งขายสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาเป็นระยะเวลานาน ล่าสุดได้ทำการเปิดตัวแปรรูปและสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติแบบสดๆ

    เครื่องดื่มที่ประกอบด้วยชาอัสสัม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอำเภอดอกคำใต้ โกโก้ผลิตภัณฑ์ของอำเภอภูกามยาว และกาแฟที่มีคุณภาพจากบ้านปางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดื่ม ที่ถูกนำมาแสดงและให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติ ของเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายที่เป็นผลผลิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างชื่อเสียงและออกจำหน่ายไปยังพื้นที่อื่นๆเป็นระยะเวลายาวนาน โดยล่าสุดทางเครือข่ายผู้ประกอบการ    โอท๊อปของจังหวัดพะเยา จึงได้ทำการจัดมหกรรมเครื่องดื่มผลิตผลคนพะเยา โดยการนำวัตถุดิบดังกล่าวมาแปรรูปและสร้างแบรนด์ตนเอง

     โดยนางสาวณิชา ยอดเมือง ประธานเครือข่ายโอท๊อปจังหวัดพะเยา ระบุว่า ที่ผ่านมากาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้นถือว่ามีชื่อเสียงและทำรายได้ให้กับทางจังหวัด เป็นอย่างมาก โดยส่งขายไปทั่วภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันทางเครือข่ายจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงและแปรรูปให้เป็นสินค้าที่เป็นของคนพะเยา นำออกจำหน่าย ซึ่งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะกาแฟจากปางปูเลาะนั้น ซึ่งถือว่าเป็นการ กาแฟที่มีคุณภาพและส่งขายไปทั่วประเทศปัจจุบันได้มีการพัฒนาและแปรรูปจนเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิค ร้อยเปอร์เซนต์ ในเร็ววันนี้ ซึ่งการจัดมหกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวกาแฟ เครื่องดื่ม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด


แชร์ข่าวพะเยา