สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี อารียะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอแม่ใจ นางเสาวลักษณ์  มูลเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดแสดงนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคาระห์ สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาเข้าร่วมโครงการ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา