ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบเงินรายได้ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล และคณะ ร่วมรับมอบเงินรายได้ เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 735,750 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อม คุณประภากร อมรวัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา พร้อมคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา เป็นผู้มอบ


แชร์ข่าวพะเยา