โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ชีวิตปลา รักษาชีวิตคน ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล และคณะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ให้ชีวิตปลา รักษาชีวิตคน ในวันประมงแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 เพื่อคืนชีวิตและสร้างสมดุลธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการชดเชยสำหรับการทำการประมงตลอดทั้งปีอีกด้วย โดย นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ณ กว๊านพะเยา บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา