จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ผู้ที่มีน้ำเกิน 80 กิโลกรัม และ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 18000-19000 ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลพะเยา ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด – 19  ของกระทรวงสาธารณสุข  ได้กระจายวัคซีนโควิด – 19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 1 จำนวน 1,894 ราย เพื่อฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ผู้มีน้ำหนักเกิด 80 กิโลกรัม และประชาชนทั่วไปทึ่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 18000-19000 ที่ประสงค์รับวัคซีน ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอายุไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100% “ รับวัคซีนยังคงมาตรการ  D-M-H-T-T-A  อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา