ปิดศูนย์พักคอยส่งต่อรักษา เร่งฉีดวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยาไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ ในพื้นที่ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน มีจำนวน 3 ราย ปิดศูนย์พักคอยรอส่งต่อเพื่อรักษา ที่โรงยิมเนเซี่ยมค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 ขณะที่สถานการณ์การฉีดวัคซีน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน  125,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292

     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำความสะอาดที่บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 หลังศูนย์พักคอยรอส่งต่อเพื่อรักษามณฑลทหารบกที่ 34 ได้ปิดตัวลงในวันนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายลง โดยในวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ ในพื้นที่นับเป็นเวลาติดต่อกว่า 4 วันแล้ว โดยมีเพียงผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน มีจำนวน 3 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,677 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 6 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,559 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 111 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา มี 2 แห่งที่อำเภอเมืองพะเยาและเชียงคำ รวมทั้งสิ้น 178 เตียง  มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 10 ราย ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อรักษาและส่งต่อระดับอำเภอ CI ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในศูนย์ฯเฉพาะของอำเภอปง จำนวน     27 ราย

    ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ดังนี้ ประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน  125,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา