มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการ

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพผู้พิการทางสายตา ณ.ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนายไพรณรงค์  บัวเทศ นางศุภานัน วงศ์ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมมอบถุงยังชีพพร้อมปัจจัย ให้กับคนพิการตาบอด นายหมื่น  บุตรมะฆัง อายุ 87 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท.) ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด -19


แชร์ข่าวพะเยา