มอบน้ำดื่มช่วยเหลือ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา มอบน้ำดื่มช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลอำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 10.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสมบัติ สารทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงคำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ,พนักงานและลูกจ้าง เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม PEA  จำนวน  2,400  ขวด  ให้กับโรงพยาบาลอำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  จำนวน 2,400 ขวด  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลอำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา โดย นายปรัชญา พิลึก  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอเชียงคำ  เป็นตัวแทนรับมอบ


แชร์ข่าวพะเยา