บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่ม 608 และ ผู้ป่วยติดเตียง

แชร์ข่าวพะเยา

       นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์ชวชัย พงษ์พนัศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพะเยา นำทีมแพทย์ชุมชน คุณประพันธ์ เดชบุญ สาธารณสุขอำเภอเมือง  พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม กุล่มภารกิจด้านปฐมภูมิ และเครือข่ายชุมชน ลงพื้นที่เชิงรุก ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ป่วยติดเตียง โดยลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชน ตำบลจำป่าหวาย จำนวน 395 ราย  โดยวัคซีนที่ฉีดเข็มแรกในครั้งนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค หลังจากนี้จะมีการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มที่ 2 ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญวันนี้ส่วนใหญ่บุคคลที่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และป่วยติดเตียง ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด        

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด  “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100% “ รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา