อดีตข้าราชการครูใช้พื้นที่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

อดีตข้าราชการครูวัย 74 ปี ในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านแทบทุกตารางนิ้ว ทำการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด รวมทั้งเพาะกล้าพันธ์แจกจ่ายชาวบ้านและนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ต่อเดือนมากกว่า 1-2 หมื่นบาท นอกจากนั้นยังเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรให้ชาวบ้านได้เข้าศึกษา และแนะนำชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่ปลูกพืชผักให้ใช้วิธีการนำภาชนะเหลือใช้เป็นวัสดุในการปลูกกินในครัวเรือน

     นายเสงี่ยม จันทร์พรหมมินทร์ อดีตข้าราชการครูวัย 74 ปี ในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูการปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะพันธ์กล้าพันธ์ หลากหลายชนิด ทั้งกะหล่ำ คะน้ากวางตุ้ง ผักชี ต้นหอม มะนาว และอื่นๆ ที่ปลูกไว้ภายในบริเวณรอบบ้านแทบทุกตารางนิ้ว โดยการปลูกจะนำวัสดุเช่น กาละมัง ตะกร้า และของเหลือใช้อื่นๆที่สามารถนำมาเป็นวัสดุรองพื้นได้ และจะทำการจัดเรียงไว้แทบทุกซอกมุมภายในบริเวณรอบบ้าน

  โดยนายเสงี่ยม เล่าว่า หลังจากที่ตนเองเกษียณอายุราชการ จากการเป็นครูและเคยสอนเกษตรให้กับนักเรียนมา จึงหัน  มาทำการปลูกพืชผักไว้กินเองภายในบ้าน แต่เนื่องจากพื้นที่ภายในบ้านส่วนใหญ่จะเป็นพื้นปูนซีเมนต์ไม่สามารถทำการปลูกได้ จึงได้ใช้ภาชนะของเหลือใช้เช่นกาละมัง และถังพลาสติก เปล่าที่ไม่ได้ใช้มาทำการปลูกพืชผัก พบว่าผักก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสวยงาม และแรกเริ่มเดิมทีตนเองก็ทำการปลูกไว้บริโภคเองภายในครอบครัว แต่ต่อมาก็ได้ทำการเพาะพันธ์เมล็ดพืชผักต่างๆแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยรอบๆนำไปปลูก ปลูกซึ่งตอนนี้ก็มีพืชผักสวนครัวเกือบทุกชนิดปลูกไว้ในบ้าน โดยจะจัดเรียงไว้ทุกซอกมุมของบ้าน ซึ่งในแต่ละเดือนในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะทำการปลูกพืชผักดังกล่าว และบางส่วนก็นำกล้าพันธ์แจกจ่ายและบางส่วนก็จะนำจำหน่าย ซึ่งจะมีผู้เดินทางมาซื้อถึงบ้านในส่วนกล้าพันธ์นั้นหากเป็นต้นที่ถอนและนำไปปลูกเอง ก็จะจำหน่ายที่ต้นละ 3 บาท หากใส่ถุงและนำไปดูแลเองก็จะขายที่ต้นละ 10 บาท ซึ่งในช่วงนี้ก็จะสามารถจำหน่ายได้ เป็ฯอย่างดีและสามารถ สร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 1-2 หมื่นบาท นอกจากนั้นในพื้นที่บ้านยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชาวบ้านและผู้สนใจในการเข้าดูงาน รวมทั้งแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกพืชผัก หันมาใช้วิธีปลูกพืชผักตามแบบของตนเอง เพื่อเก็บไว้กินไว้ใช้ หากเหลือจากกินจากใช้ก็สามารถนำออกจำหน่ายได้

นายเสงี่ยม จันทร์พรหมมินทร์ อดีตข้าราชการครูวัย 74 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โทร.089-9990744


แชร์ข่าวพะเยา