พระวัดดังปลูกผักสวนครัวจำหน่ายและแจกจ่ายฟรี ช่วยโควิด

แชร์ข่าวพะเยา

     พระสงฆ์วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่บริเวณของวัดที่เคยปลูกดอกไม้เพื่อการท่องเที่ยว กลับมาปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลาย นำจำหน่ายราคาถูกและแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

      พระใบฎีกาทศพล ญาณนะเวที หรือครูบาหนุ่ย  เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมกับชาวบ้านที่เป็นคณะศรัทธาของวัดโสมนัสตุ้มท่า ต่างช่วยกันเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว ซึ่งมีทั้ง ผักกาด ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว รวมทั้งบวบ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบริเวณละแวกใกล้เคียง รวมทั้งจำหน่ายในราคาที่ถูก หลังทางวัดได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของวัดที่เคยปลูกดอกไม้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มาเป็นพืชผักสวนครัวเพื่อทำการจำหน่ายและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้รับประทานและลดค่าใช้จ่ายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

     โดยพระใบฎีกาทศพล ญาณนะเวที หรือครูบาหนุ่ย  ระบุว่า ก่อนหน้านั้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่ของวัด ซึ่งมีการปลูกดอกไม้และทำขัวบุญเพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ในห้วง การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 นักท่องเที่ยวตลอดจนชาวบ้านไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเหมือนเช่นเดิม ดังนั้นทางวัดจึงได้มีการปรับเปลี่ยน พื้นที่มาเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อที่จะนำออกจำหน่ายในราคาที่ถูก และแจกจ่ายให้กับญาติโยมในหมู่บ้านฟรี ซึ่งผักที่ปลูกมีทั้งผักกาด ผักบุ้ง ถั่วผักยาว และบวบ ซึ่งผลผลิตตอนนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยวิธีการปลูกนั้นจะได้รับเมล็ดพันธ์จากชาวบ้านที่ช่วยเหลือมา และวิธีการปลูกก็จะไม่ใช้สารเคมี จะปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมด ซึ่งหลังจากได้ให้ชาวบ้านช่วยกันเก็บและนำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบริเวณละแวกใกล้เคียงเพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายในห้วงนี้ และบางส่วนจะนำออกจำหน่ายในราคาถูกเพื่อนำเงินมาซื้อเมล็ดพันธ์ในการที่จะปลูกในงวดต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา