พระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน

แชร์ข่าวพะเยา

พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดพะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 150 รูป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดใดมาก่อน

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้  แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์  พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจิตอาสา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 150  รูป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม บริจาคส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากการสนับสนุนของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวัคซีนบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

      วัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน เป็นวัคซีนที่ช่วยให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้เข้าถึง และได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา