เทศบาลต.บ้านต๋อม จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องห้า หมู่ 1ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร นายทองพูล  ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องห้า หมู่ 1ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา