ฝนตกหนักน้ำท่วมขังสถานีขนส่งพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งผลให้น้ำท่วมทะลักบริเวณสถานีขนส่งพะเยา เป็นระยะสูงถึง 20 เซนติเมตร บางส่วนของพื้นที่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากฝนที่ตกหนักนานนับชั่วโมง และน้ำไม่สามารถระบายได้ทัน

    ฝนที่ตกอย่างหนักเป็นระยะเวลานานนับชั่วโมง ในพื้นที่บริเวณตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งผลให้น้ำไหลทะลักท่วมบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงทำให้บริเวณโดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่จอดรถโดยสารถูกน้ำท่วมขัง และบางพื้นที่ระดับน้ำอยู่ในระดับสูง รถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ราวเหล็กปิดกั้นเพื่อไม่ให้รถวิ่งผ่าน ซึ่งสาเหตุจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน และจนถึงขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาโปรยปรายต่อเนื่องรวมทั้งเมฆฝนยังคงปกคลุมพื้นที่อยู่


แชร์ข่าวพะเยา