ประเพณีตานธรรม 12 เป็ง ประเพณีล้านนา

แชร์ข่าวพะเยา

วัดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยาจัด ประเพณีตานธรรม 12 เป็ง หรือวันตานธรรมเปรตพลี โดยมีพุทธศาสนิกชน เดินทางนำข้าวของอาหารคาวหวาน เครื่องใช้ ถวายพระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและผู้เสียชีวิตที่ไร้ที่อยู่พักพิง ตลอดจนถึงเป็นอานิสงส์กับตนเอง

      พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่างนำข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนอาหารคาวหวาน ทำเป็นเครื่องไทยทานเข้าทำการทำบุญ ที่วัดสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เนื่องในวัน 12 เป็งตามแบบล้านนา หรือวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็นวันเปรตพลี ซึ่งในวันนี้ชาวล้านนาจะทำการเข้าทำบุญในช่วงสาย โดยการตานธรรมด้วยการเทศนาธรรม หรืออุทิศธรรมให้กับญาติพ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับ และผู้เสียชีวิตที่ไร้ที่อยู่พักพิง ตลอดจนเป็นอานิสงส์กับตนเอง

โดยชาวบ้านจะนำ ข้าวปลาอาหารตลอดจนของใช้จัดทำเป็นเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับ ซึ่งในแทบทุกวัดของจังหวัดพะเยา จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยในปีนี้ทางวัดได้มีการจัดประเพณีดังกล่าว โดยได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันไวรัส โควิด-19 และมีการรวมคนจำนวนไม่เกินที่มาตรการกำหนดในเรื่องของการจัดกิจกรรม


แชร์ข่าวพะเยา