ประธานรัฐสภา มอบหน้ากากอนามัยและนมผงเด็ก

แชร์ข่าวพะเยา

       นายชวน  หลีกภัย   ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมมอบหน้ากากอนามัยและนมผงเด็ก ให้กับจังหวัดพะเยา

วันที่ 24 กันยายน2564  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะฯ เดินทางมาที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดพะเยา    เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน  10,000  ชิ้น และหน้ากากอนามัยเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับจังหวัดพะเยา ผ่านนายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เพื่อส่งมอบให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นำไปแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเปราะบาง สำหรับใช้ป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนมผงสำหรับเด็กวงเงิน 20,000  บาท โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนในจังหวัดพะเยา , นางประภากร  อมรวัฒน์  นายกเหล่าชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมในพิธี


แชร์ข่าวพะเยา