ทำฟันฟรี

แชร์ข่าวพะเยา

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขอเชิญ บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน (60 ราย) ถอนฟัน (60 ราย) อุดฟัน (30 ราย) ( 1 คน / 1 การรักษา )ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เปิดให้บริการ เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่: โทร. 0 5446 6666 ต่อ 4701 /  @DentPhayao  www.dentistry.up.ac.th


แชร์ข่าวพะเยา