นายอำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ ประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ประจำปี2564 ณ. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายขวัญตระกูล  หาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.อ.เมืองพะเยาที่ 3 และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา