ผู้คนนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวกว๊านพะเยาคึกคักหลังน้ำขึ้นทัศนียภาพสวยงาม

แชร์ข่าวพะเยา

     นักท่องเที่ยวและชาวบ้าน จำนวนมาก ต่างเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศกว๊านพะเยา ในช่วงเย็นของทุกวันในช่วงนี้กันอย่างคึกคัก หลังกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กว๊านพะเยามีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีอากาศที่ดีมาก จึงมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านออกมาเดินเล่น และดูปลาให้อาหารปลากันเพื่อเป็นการพักผ่อน ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและชมวิวกว๊านพะเยาเป็นไปอย่างคึกคัก

    นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของกว๊านพะเยา ในยามเย็นกันอย่างคึกคักในช่วงนี้ หลังปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ส่งผลให้ทัศนียภาพของกว๊านพะเยา กลับมาสวยงามในรอบนับสิบปี เนื่องจากสามารถมองดูวิวทิวทัศน์ และเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ของกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นทะสาบน้ำจืด ที่ใหญ่สุดในภาคเหนือ โดยมีพื้นที่กว่า 16,800 ไร่ ซึ่งในปีนี้มีปริมาณน้ำเริ่มเข้าเติมกว๊านพะเยา จนเกือบจะเต็มความจุ ซึ่งที่ผ่านมาในต้นเดือนสิงหาคม  กว๊านพะเยา มีปริมาณการกักเก็บน้ำเหลือเพียง 15 ล้าน ลูกบาศก์เมตร จากความจุที่สามารถกักเก็บได้ 55.7  ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้เกิดความทรุดโทรมและทัศนียภาพที่ไม่สวยงามมากนัก

ซึ่งมาในขณะนี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วกว่า 41 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่งผลให้กว๊านพะเยากลับมาสวยงามดังเช่นอดีต ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางมาพักผ่อนชมวิว ดูปลาและให้อาหารปลา พักผ่อน ถ่ายรูป โดยเฉพาะบริเวณพญานาคคู่ ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นกลางกว๊านพะเยา  จึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคักและเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงบรรยากาศยามเย็นกว๊านพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา