สถานการณ์น้ำหลังเตี้ยนหมู่อ่างเก็บน้ำยังคงมีน้ำน้อยอยู่

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา  ยังคงเป็นห่วงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ยังคงมีน้ำน้อยอยู่ หลังพายุเตี้ยนหมู่เข้าในพื้นที่ ส่งผลให้ น้ำบริเวณกว๊านพะเยาเพิ่มปริมาณขึ้นถึง 41 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 55.6 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถระบายน้ำเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำได้ และคาดว่าหากสิ้นสุดฤดูฝนปริมาณน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆรวมทั้งกว๊านพะเยา จะสามารถใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ โดยขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์จากอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ

      นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ระบุว่า จากการที่พายุเตี้ยนหมู่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและส่งผลให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดพะเยา อย่างต่อเนื่องเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยามีอยู่จำนวน 41 ล้านลูกบาศก์เมตร จากก่อนหน้านี้เคยมีน้ำอยู่ในบริเวณกว๊านพะเยาเพียง 17 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังคงเป็นห่วงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำแม่ปืม อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ หรืออ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานดูแลอยู่ที่สามารถรับปริมาณน้ำได้ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้มีน้ำเพียง 60ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 34 เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกด้านล่างของอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงมีปริมาณน้อยอยู่

ในส่วนของกว๊านพะเยาแห่งนี้ซึ่งมีความจุ 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตร และขณะนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร และขณะนี้ก็ได้มีการพร่องน้ำออกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านท้ายน้ำ ที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง และทางชลประทานพะเยา ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าหากสิ้นสุดฤดูฝนบริเวณกว๊านพะเยา แห่งนี้ก็จะสามารถเก็บน้ำได้ตามตามที่คาดการณ์ เนื่องจากปริมาณน้ำในท้องไร่ท้องนา ก็ได้ไหลเข้าสมทบบริเวณกว๊านพะเยาในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง และในส่วนอ่างเก็บน้ำอื่นๆคาดว่าจะมีน้ำลงมาเติมซึ่งจะทำให้สามารถรอดพ้นจากภาวะภัยแล้งในปี 2565 ได้


แชร์ข่าวพะเยา