ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแจงผลงานหลังรุดหน้ามาก

แชร์ข่าวพะเยา

      ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา แจงผลงานผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ  ของหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยาที่ผ่านมาช่วงระยะเวลา 3 เดือน ( กรกฎาคม – กันยายน 2564 ) หลังพบว่าสามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภครุดหน้าและสามารถช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคได้จำนวนมาก         

     ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ชำนาญยา  หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่า หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 ซึ่งมีภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคและมีการรับเรื่องร้องเรียนจำนวน  8  ด้าน จากการทำงานพบว่าผู้บริโภคยังถูกละเมิดสิทธิจำนวนมากจากการใช้สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน เช่น การระบาดของเยลลี่ลูกตาซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่รับอนุญาต การถูกหลอกให้กู้เงินออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งทางหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยาจึงได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภค ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคตามกระบวนการร่วมกับทนายความประจำหน่วยและได้ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคให้ทันท่วงที รวมถึงการสนับสนุนให้องค์กรของผู้บริโภคในจังหวัดรวมตัวกันเพื่อให้มีสภาองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคจังหวัดพะเยา และรวบรวมข้อมูลจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานได้นำข้อเสนอนั้นไปจัดทำเป็นแผนการทำงานป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคต่อไป

หากผู้บริโภคได้รับการละเมิดสิทธิสามารถแจ้งต่อ หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค ที่อยู่ 91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา        โทร.084-8046444 , 054-458757


แชร์ข่าวพะเยา