ชาวบ้านร้องค้านวางท่อประปาทับซ้อน

แชร์ข่าวพะเยา

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมตัวร้องคัดค้านการวางท่อประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่เข้ามาวางท่อประปาทับซ้อนในพื้นที่ ซึ่งมีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้นำโครงการดังกล่าวไปไว้ยังจุดที่ยังไม่มีท่อประปาผ่านเพราะชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย ขณะที่ทางเทศบาลตำบลท่าวังทองเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอเปลี่ยนแผนงานการติดตั้งท่อประปาดังกล่าว เนื่องจากขณะที่มีการสำรวจไม่ได้ประสานกับทางเทศบาลเลย

     ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องรวมตัวกันเข้าทำการคัดค้านการขุดเจาะวางท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่จะเข้ามาวางท่อประปาบริเวณซอย 8 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 เนื่องจากในพื้นที่ซอยดังกล่าวนั้นได้มีท่อประปาส่วนภูมิภาคเดิมอยู่แล้ว และยังคงสามารถใช้การได้ เนื่องจากมีการติดตั้งไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดทางการประปาส่วนภูมิภาคพยายามที่จะทำการขุดวางท่อใหม่ ซึ่งทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อันใดและอยากจะให้โครงการดังกล่าวไปจัดสร้างในพื้นที่ที่ยังไม่มีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและน้ำประปาใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า

     ร้อยตรีพูลนิวัฒน์ กาบคำ ประธานผู้ใช้น้ำของหมู่บ้าน ระบุว่า ที่ผ่านมาทางหมู่บ้านได้ร้องขอไปในเรื่องของการไม่มีน้ำประปาใช้ในหลายซอยหลายหลายพื้นที่ของหมู่บ้าน แต่ก็ไม่มีการตอบรับแต่อย่างได และล่าสุด ได้มาดำเนินการนำโครงการมาวางท่อประปาในซอยแห่งนี้ ซึ่งมีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้วและชาวบ้านก็ใช้น้ำกันทุกครัวเรือน ตนเองเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชาวบ้านดังนั้นจึงขอให้ยุติโครงการดังกล่าวและเปลี่ยนไปในพื้นที่ของหมู่บ้านที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ น่าจะดีกว่า

     ขณะที่นายอรุณ ติ๊บปายะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  ระบุว่า โครงการดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นความต้องการของชาวบ้าน เพราะว่ามีอยู่แล้วและเป็นการทำที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงอยากให้ไปทำในพื้นที่ที่ยังไม่มีประปาใช้  และเคยเข้าไปติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคแต่ก็ได้รับคำยืนยันว่าต้องดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ตนเองจึงอยากเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปทำในพื้นที่ซอยอื่นที่ยังไม่มี

     ขณะที่ ร.ต.บุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่า เรื่องดังกล่าวนั้นจะได้ทำหนังสือและร่วมกับชาวบ้านเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวกับการประปาส่วนภูมิภาค เพราะในพื้นที่ตรงนี้มีการวางท่อประปาเดิมอยู่ก่อนแล้ว และในการสำรวจของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นก็ไม่ได้มีการประสานกับทางพื้นที่หรือทางเทศบาลแต่อย่างได โดยจะขอเปลี่ยนแผนและไปดำเนินการในพื้นที่อื่นที่ยังไม่มีของหมู่บ้านต่อไป สัมภาษณ์..ร.ต.บุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา