ขอเชิญสั่งจองเหรียญพระเจ้าตนหลวงรุ่น สามพญามหามงคล จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญสั่งจองเหรียญพระเจ้าตนหลวงรุ่น สามพญามหามงคล จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์: นำรายได้เพื่อไปจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อประกาศพระบารมีแห่งสามพระองค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๔ บ้านสันขะเจ๊าะ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

รายการ

1.เหรียญพระเจ้าตนหลวง รุ่น สามพญามหามงคล ชุด กรรมการอุปถัมภ์  มี 9 ชุด ราคา 99,999 บาท

1.1 เนื้อทองคำ (96.5%) ฝังเพชร 1 เหรียญ

1.2 เนื้อเงินสอดเนื้อทองคำ (96.5%) ฝังเพชรลงยา 1 เหรียญ

1.3 เนื้อเงิน (999.9%6) ลงยา 1 เหรียญ

1.4 เนื้อเงิน (999.9%) รมซาติน 1 เหรียญ

1.5 เนื้อเงิน (999.9%) 1 เหรียญ

1.6 เนื้อเงิน (999.9%) สอดเนื้อทองเนื้อสัมฤทธิ์ลงยา 1 เหรียญ

1.7 เนื้อเงิน (999.9%) สอดเนื้อทองเนื้อทองล่ำอู่ลงยา 1 เหรียญ

1.8 เนื้อเงิน (999.9%) สอดเนื้อทองทิพย์ลงยา 1 เหรียญ

1.9 เนื้อทองล่ำอู่ลงยาสอดเนื้อเงิน (999.9%) ลงยา 1 เหรียญ

2.เหรียญพระเจ้าตนหลวง รุ่น สามพญามหามงคล ชุด กรรมการใหญ่ มี49 ชุด ราคา 69,999บาท

2.1 เนื้อทองคำ (96.5%) ลงยา 1 เหรียญ

2.2 เนื้อเงิน (999.9%) ,ลงยา 1 เหรียญ

2.3 เนื้ออัลปาก้าสอดเนื้อทองล่ำอู่ลงยา 1 เหรียญ

3.เหรียญพระเจ้าตนหลวง รุ่น สามพญามหามงคล ชุด กรรมการ 199 ชุด ราคา 10,999 บาท

3.1 เนื้อเงิน (999.9%) หน้ากากทองคำ (96.5%) 1 เหรียญ

3.2 เนื้อทองล่ำอู่สอดเนื้อเงิน 1 เหรียญ

3.3 เนื้ออัลปาก้าสอดเนื้อเงิน 1 เหรียญ

4.เหรียญพระเจ้าตนหลวง รุ่น สามพญามหามงคล ชุด ของขวัญ 499ชุด ราคา 4,999บาท

4.1 เนื้อเงิน (999.9%) รมซาติน 1 เหรียญ

4.2 เนื้อทองทิพย์รมซาตินลงยา 1 เหรียญ

4.3 เนื้อทองแดงรมซาตินลงยา 1 เหรียญ

5.เหรียญพระเจ้าตนหลวง รุ่น สามพญามหามงคล

5.1 เนื้อทองคำ (96.5%) มี99 ชุด ราคา 59,999.- บาท

5.2 เนื้อเงิน (999.9%) หน้ากากเนื้อทองคำ (96.5%) มี199 ราคา  9,999.-บาท

5.3 เนื้อเงิน (999.9%) มี999 ชุด ราคา 1,999 บาท

5.4 เนื้อสัมฤทธิ์ มี999 ชุดราคา 999.-บาท

5.5 เนื้อทองแดงรมซาติน มี 11,999ชุด ราคา 299.- บาท

หมายเหตุ: เหรียญชนิดปั๊ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร เหรียญทุกรายการมีโค๊ตกำกับเฉพาะแต่ละรายการและรันหมายเลขทุกเหรียญ

ติดต่อสอบถามหรือสั่งจองได้ที่ ด.ต. หญิง วชิราภรณ์ ไชยวงค์ 08 -1882-5849, นางปิยดา อินเทพ 09-8353-9325โน้ต พะเยา 09-3283-3366, นายธีระ ธิวงค์ 09-0329-6465, ร.ท.อรรถพล ศรีประภา 09-2394-1599หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 679-4-86466-5 ชื่อบัญชี บารมีสามกษัตริย์


แชร์ข่าวพะเยา