ผักตบชวาระบาดหนักกว๊านพะเยากระทบทัศนียภาพท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

     ผักตบชวาและวัชพืชแพร่ระบาดเต็มกว๊านพะเยา หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพที่สวยงามของกว๊านพะเยา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลังระดับน้ำเพิ่มทัศนียภาพกว๊านพะเยามีความสวยงามทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวคึกคัก ล่าสุดมีการแพร่ระบาดของผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตรวมทั้งการท่องเที่ยวในช่วงนี้

     ภาพผักตบชวา รวมทั้งเศษวัชพืชต่างๆที่แพร่ระบาดและกระจายอยู่เต็มพื้นที่กว๊านพะเยา ในปริมาณที่แทบบางพื้นที่ไม่สามารถมองเห็นผิวน้ำได้  เป็นผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นและมีการพัดพาเศษวัชพืชผักตบชวา เข้ามาแพร่กระจายบริเวณกว๊านพะเยาอย่างกว้างขวาง ทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำการประมง ตลอดจนถึงทัศนียภาพที่ขาดความสวยงามและเป็นผลต่อการท่องเที่ยวในช่วงนี้ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กว๊านพะเยามีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เนื่องจากระดับน้ำอยู่ในระดับที่มีความสวยงาม จนส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก 

แต่ล่าสุดในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆได้แพร่กระจายทำให้ทัศนียภาพขาดความสวยงาม และผักตบชวารวมทั้งเศษวัชพืชดังกล่าวนั้นยากที่จะสามารถจัดการได้ เนื่องจากมีการแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างและมีปริมาณที่มาก โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ จะทำให้กระทบกับทัศนียภาพและการท่องเที่ยวของกว๊านพะเยาอย่างแน่นอน หากยังไม่สามารถแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดได้


แชร์ข่าวพะเยา