จ.พะเยา หมอกลงจัดส่งผลต่อทัศนวิสัย

แชร์ข่าวพะเยา

เกิดปรากฏการณ์หมอกลงจัด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะถนนสายวังเหนือ-พะเยา ช่วงบริเวณจุดชมวิว ที่ได้มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่นนานนับ 3 ชั่วโมง ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยมีระยะทางการมองเห็นเพียง 30 เมตร รถที่สัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะที่อุณหภูมิลดลงโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22 องศาเซลเซียสในเช้าวันนี้

     วันที่ 5 ต.ต.64 รถที่เดินทางสัญจรไปมาในเส้นทางถนนสายวังเหนือ-พะเยา โดยเฉพาะช่วงของจุดชมวิวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการขับขี่ หลังเกิดปรากฏการณ์หมอกลงจัดในช่วงเช้าวันนี้ ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นเพียง 30 เมตร โดยหมอกได้เข้าปกคลุมอย่างหนาแน่น เป็นระยะเวลานานนับ 3 ชั่วโมง ซึ่งหมอกได้ปลุกคุมทั่วบริเวณพื้นที่ทำให้บรรยากาศการเดินทางของผู้คนเริ่มที่จะทยอยแวะบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่เริ่มเย็นลง โดยในพื้นที่อุณหภูมิเริ่มลดลง ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส


แชร์ข่าวพะเยา